ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑ

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών για άνοιγμα των επιτροπών αγώνα του διοικητικού-τεχνικού προσωπικού σε όλους τους φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας, το Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν στη Σχολή Θετικών Επιστημών δύο συναντήσεις εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων και σχέσεων εργασίας, φοιτητών, μεταπτυχιακών και διδασκόντων με μεγάλη συμμετοχή.


ΣΥΖΗΤΗΣΑΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ:
  1. για την ανατροπή του νόμου -πλαίσιο 4009/2011 (εκλογές για το συμβούλιο διοίκησης, συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων–Σχολών, ιδιωτικοποίηση και εντατικοποίηση των σπουδών και κατάργηση της φοιτητικής μέριμνας),
  2. για την αποτροπή των αναμενόμενων μαζικών απολύσεων και τη συνολική ανατροπή του νόμου 4024/2011,
  3. ενάντια στις διαδικασίες αξιολόγησης των υπηρεσιών και του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθούν για τη νομιμοποίηση των απολύσεων,
  4. ενάντια στην υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ & ΤΕΙ που έχει ως στόχο τη μετακύλιση του κόστους εκπαίδευσης στους φοιτητές και τις οικογένειές τους, τη χειροτέρευση των όρων και των συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων και την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και επιχειρηματικοποίηση των ΑΕΙ,
  5. και για την πλευρά της επίθεσης που αφορά συγκεκριμένα τη σίτιση και την λειτουργία των φοιτητικών εστιών.

Συνάδελφοι
, είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση ενεργοποίηση της βάσης όλων των φορέων ώστε να σχεδιάσουμε κοινή και αποφασιστική πορεία δράσης πέρα από συντεχνιακές λογικές ανοίγοντας παράλληλα τις αποφάσεις μας στους συλλόγους μας και στις γενικές τους συνελεύσεις. Ο συντονισμός όλων των εργαζόμενων και των φοιτητών του ΕΚΠΑ ενάντια στην γενικευμένη επίθεση που δεχόμαστε και η ανάληψη κοινών δράσεων και μαζικών πρωτοβουλιών είναι η μόνη διέξοδος ενάντια τόσο στη νέα απόπειρα αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το νόμο-πλαίσιο όσο και στον νόμο 4024/2011 για το νέο μισθολόγιο, τις εφεδρείες και τις απολύσεις στο δημόσιο τομέα.
Κοινή διαπίστωση είναι ότι η υποτίμηση και η πειθάρχηση της εργασίας, η παραγωγή μιας μάζας πτυχιούχων εργαζομένων που θα εισέρχεται στην αγορά εργασίας χωρίς απαιτήσεις έτοιμη να δουλεύει πολύ και να πληρώνεται λίγο, η μείωση των κοινωνικών δαπανών, το πέταγμα χιλιάδων εργαζόμενων στον εφεδρικό στρατό των ανέργων, το τσάκισμα των προσδοκιών, η ένταση του αισθήματος ανασφάλειας, φόβου και συλλογικής ενοχής, η ενίσχυση των κοινωνικών διαχωρισμών, το υλικό και πνευματικό φτώχεμα μας
συγκροτούν τον πυρήνα των αλλαγών για την υπέρβαση της καπιταλιστικής κρίσης υπέρ του κεφαλαίου και εναντίον ολόκληρης της εργατικής τάξης.


ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Τρίτη 24/1/12, 13:00 αμφ. ΦΜ2 Φαρμακευτική

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν ενεργά και μαζικά στη συνέλευση προκειμένου να συναντηθούμε, να επικοινωνήσουμε και να οργανώσουμε πιο αποτελεσματικά τη συλλογική αντεπίθεση μας, κάνοντας την ανάληψη πρωτοβουλιών αγώνα και τον αναγκαίο συντονισμό όλων μας πραγματικότητα.

Επιτροπή αγώνα εργαζομένων – φοιτητών Σχολής Θετικών Επιστημών