Για να δεις τ' αστέρια...
Πρέπει να σηκώσεις κεφάλι!

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011

Σε DVD και φωτοτυπίες τα σχολικά βιβλία

Σε DVD και φωτοτυπίες θα διανεμηθούν φέτος στους μαθητές τα σχολικά βιβλία, λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην τύπωση των περισσότερων τίτλων.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, μετά την ενημέρωση από τον Οργανισμό Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ), για την καθυστέρηση στη διανομή των βιβλίων με την έναρξη του σχολικού έτους, προβαίνει στις ακόλουθες άμεσες ενέργειες:

- Ανάρτηση όλων των διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα «ψηφιακό σχολείο» (http://digitalschool.minedu.gov.gr/). «Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αξιοποιούν το σχετικό υλικό, με κάθε πρόσφορο τρόπο για τους ίδιους και τους μαθητές τους.

- Διανομή σε όλους τους μαθητές ενός DVD, στο οποίο θα εμπεριέχονται τα σχολικά εγχειρίδια. Έτσι, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να μελετούν τα μαθήματα και στο σπίτι τους ηλεκτρονικά.

Ταυτόχρονα, οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων μεριμνούν για την έγκαιρη εκτύπωση, αναπαραγωγή και διανομή του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές, στη διάρκεια των λίγων ημερών της καθυστέρησης.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, «οι σχετικές εγκύκλιοι έχουν σταλεί σε όλες τις σχολικές ομάδες της χώρας, ώστε με ευθύνη και πρωτοβουλία του διευθυντή σχολικής μονάδας και σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων, να γίνει η καλύτερη δυνατή διαχείριση του ζητήματος, με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν, βρίσκοντας την προσφορότερη λύση για την προετοιμασία και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού».

Η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, επισήμανε σχετικά με το θέμα: «Κανένας γονιός και κανένας μαθητής δεν είναι υποχρεωμένος να κατανοεί φαινόμενα γραφειοκρατίας και ολιγωρίας, και όχι μόνο αρμοδίων και συναρμοδίων, που οδήγησαν ατυχώς σε αυτή την καθυστέρηση. Ο επιμερισμός των ευθυνών θα γίνει με ακριβοδίκαιο τρόπο. Τώρα είναι ώρα ευθύνης για να δώσουμε λύσεις. Θέλω να διαβεβαιώσω λοιπόν γονείς και μαθητές, πως με τους εκπαιδευτικούς στην τάξη θα υπάρχει διαθέσιμη όλη η διδακτέα ύλη, ώστε τα μαθήματα να ξεκινήσουν ομαλά. Θα αποδώσει η σοβαρή επένδυση στο ψηφιακό σχολείο, μέσω του οποίου κάθε μαθητής έχει πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, ενώ λαμβάνουμε και θα λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που έχουν την ανάλογη διδακτική εμπειρία, αυτή η καθυστέρηση στη διανομή των βιβλίων να μην έχει επίπτωση στους μαθητές και τις μαθήτριες».

πηγή: tvxs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου