Για να δεις τ' αστέρια...
Πρέπει να σηκώσεις κεφάλι!

Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012

Απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΘΕ του ΕΚΠΑ, 1/9/12

Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών στη Γ.Σ. του συλλóγου που έγινε την 1η Οκτωβρίου 2012 αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με κήρυξη απεργίας απó τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012 έως και τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 διεκδικώντας 
  • να ανακοπεί η πολιτική οικονομικού στραγγαλισμού της Δημóσιας και Δωρεάν Παιδείας και ειδικóτερα των Πανεπιστημίων, 
  • να μην περικοπούν και άλλο οι μισθοί των πανεπιστημιακών δασκάλων, 
  • να καθιερωθεί η πλήρης και αποκλειστική απασχóληση του ΔΕΠ, 
  • να αποσυρθούν οι νóμοι 4009/11 και 4076/12, 
  • να υπάρξει βελτίωση και óχι εξαφάνιση κάθε μορφής φοιτητικής μέριμνας 
σύμφωνα με την αναλυτική απóφαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2012. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου