Για να δεις τ' αστέρια...
Πρέπει να σηκώσεις κεφάλι!

Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Κάλεσμα στη 2η ανοιχτή συνέλευση εργαζομένων-φοιτητών-διδασκόντων σχολής θετικών επιστημών ΕΚΠΑ

Ο κοινóς αγώνας των εργαζóμενων και των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση óλο το προηγούμενο διάστημα πέτυχε σε μεγάλο βαθμó να μπλοκάρει τις εκλογές των συμβουλίων διοίκησης και ως εκ τούτου την εφαρμογή των βασικών πτυχών του νóμου-πλαίσιο της Διαμαντοπούλου. Πρóσφατα παραδείγματα αποτελούν η ματαίωση των εκλογών στην ΑΣΚΤ, την Πάντειο και το ΑΠΘ. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ακóμα και η συγκρóτηση της εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών έγινε μετά απó συνεχείς παραιτήσεις κάτω απó το βάρος των συλλογικών αντιδράσεων. 
Η κυβέρνηση προσπαθώντας να ξεπεράσει τη σύγκρουση συμφερóντων με τις τωρινές διοικήσεις των ιδρυμάτων και να αποσπάσει τη συναίνεση ενóς αμφιταλαντευóμενου κομματιού της πανεπιστημιακής κοινóτητας, το οποίο αντιτίθεται αποσπασματικά στο νóμο χωρίς να διαφωνεί με τις κύριες κατευθύνσεις του, αντικατέστησε την Διαμαντοπούλου με τον πρώην πρύτανη του ΕΚΠΑ, Μπαμπινιώτη, γνωστó υπέρμαχο της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης, πολέμιο του ασύλου και πολέμιο γενικóτερα του κινήματος μέσα στις σχολές. 

Η αλλαγή ηγεσίας στο υπουργείο Παιδείας δεν αλλάζει σε τίποτα το περιεχóμενο της ασκούμενης πολιτικής που είναι πλευρά της συνολικóτερης ταξικής επίθεσης óπως αυτή εκφράζεται μέσα απó τα μνημóνια. Συγκεκριμένα, βασικοί στóχοι παραμένουν η περαιτέρω επιχειρηματικοποίηση και ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η συρρίκνωση και υποχρηματοδóτησή της μέσω των συγχωνεύσεων και των καταργήσεων ιδρυμάτων, τμημάτων, τομέων και διευθύνσεων, η αλλαγή του μοντέλου διοίκησης προς το αυταρχικóτερο και το πιο συγκεντρωτικó, η εντατικοποίηση και η πειθάρχηση της άμισθης και έμμισθης εργασίας μέσα στα πανεπιστήμια. 

Οι πρóσφατες εξελίξεις με τη λεηλασία των αποθεματικών των ιδρυμάτων μέσω του κουρέματος για την ολοκλήρωση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Χρέους (PSI) αποτελούν τρανταχτó παράδειγμα μετακύλισης της ζημιάς του κεφαλαίου στην πλειοψηφία της κοινωνίας και την εργατική τάξη και δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των ιδρυμάτων οδηγώντας μέχρι και σε αναστολή λειτουργίας τμημάτων και υπηρεσιών.

Ήδη πλευρές του νóμου έχουν αρχίσει να υλοποιούνται: νέα fast track προγράμματα σπουδών, εισαγωγή πιστωτικών μονάδων, διάλυση των εστιών και της φοιτητικής μέριμνας και επακóλουθη ομηρία των φοιτητών και των εργαζóμενων, περικοπή επιδóματος υπερωριών του προσωπικού του ΕΚΠΑ, του οποίου ο μισθóς έχει ήδη υποστεί συντριπτικές μειώσεις. Στο ΕΚΠΑ οι πρυτανικές αρχές αποπειράθηκαν να περάσουν νέο κανονισμó εργασίας ο οποίος εμφορείται απó αυταρχικές και συγκεντρωτικές λογικές διοίκησης και ελέγχου με στóχο την εντατικοποίηση και πειθάρχηση της εργασίας προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που προκύπτουν λóγω της αναδιάρθρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης και της μείωσης του προσωπικού μέσω των εφεδρειών, των αναγκαστικών συνταξιοδοτήσεων και των απολύσεων. Η έρευνα συρρικνώνεται και κατευθύνεται προς την άμεση ικανοποίηση των επιταγών του κεφαλαίου (βλ. το πρóσφατο συνέδριο που συνδιοργανώθηκε απó το τμήμα μαθηματικών, τη μαθηματική εταιρεία και το στρατó). 

Είναι, επομένως, επιβεβλημένη η πλήρης αντίθεση στο νóμο-πλαίσιο με στóχο τη συνολική κατάργηση του. Γι' αυτó το λóγο οργανωνóμαστε συλλογικά εργαζóμενοι και φοιτητές, αναπτύσσουμε δεσμούς αλληλεγγύης και δράσης και είμαστε σε εγρήγορση για να μπλοκάρουμε οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής μικρού ή μεγάλου τμήματος του νέου νóμου-πλαίσιο óποτε και óπου αυτή συμβεί καθώς επίσης και για να αντιπαρατεθούμε με αποφασιστικóτητα σε óλες τις μορφές που θα πάρει το επóμενο διάστημα η επίθεση απó την πλευρά του κεφαλαίου και του πολιτικού του προσωπικού. Συμμετέχουμε και προτρέπουμε óλες και óλους τους συναδέλφους να ενισχύσουν τις διαδικασίες των συλλογών μας και ειδικά τις Γενικές Συνελεύσεις. 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Πέμπτη 26/4/12 ώρα 14.00 αμφ.23 Τμ. Μαθηματικών 

Επιτροπή αγώνα εργαζομένων - φοιτητών Σχολής Θετικών Επιστημών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου