Για να δεις τ' αστέρια...
Πρέπει να σηκώσεις κεφάλι!